Bild föreställande: symbOm företaget

KSM Entreprenad drivs av Kenneth Jansson, som grundade företaget 2001 efter flera år som anställd grävmaskinist.

Vi arbetar med stor noggrannhet och har alltid kundens bästa för ögonen. Genom väl utförda arbeten under åren har vi fått många nöjda kunder, både företag och privatpersoner. Vår största kund är idag Järfälla VA & Byggentreprenad AB (JVAB), som vi i första hand utför VA-grävningar åt.

KSM Entreprenad är anslutet till Bellmans Åkeri & Entreprenad AB.

Bild föreställande: kontakt