Bild föreställande: symbTjänster

Exempel på tjänster vi utför:

» VA-grävningar
» Husgrunder
» Dränering kring villor
(inkl. grundisolering med Pordrän-skivan
-läs mer på www.pordran.se)
» Enskilda avloppsanläggningar
» Vattenbrunnar
» … och mycket mer!

Grävmaskinen vi arbetar med är en Schaeff HML42 (2006), utrustad med bl.a. hydraulhammare och asfaltfräs.

Bild föreställande: Schaeff